תוצאה
קטגוריה
56 / 35
63%
מגדר
56 / 35
63%
כללי
79 / 45
57%
Swim 38/79
Bike 50/79
Run 37/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:08:01
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:15:33
Bike 6.5K 6.50 Km 00:23:05
Bike 10.5K 10.50 Km 00:30:11
Bike 14.5K 14.50 Km 00:37:37
Bike 16K 16.00 Km 00:40:20
Total Bike 16.00 Km 00:40:20
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:47:03
Run 2.5K 2.50 Km 00:51:53
Total Run 2.50 Km 00:51:53
מעבר
T1
T2 00:01:03
הצג מפה