תוצאה
קטגוריה
56 / 34
61%
מגדר
56 / 34
61%
כללי
79 / 44
56%
Swim 46/79
Bike 45/79
Run 35/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:07:58
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:15:44
Bike 6.5K 6.50 Km 00:23:07
Bike 10.5K 10.50 Km 00:30:13
Bike 14.5K 14.50 Km 00:37:39
Bike 16K 16.00 Km 00:40:20
Total Bike 16.00 Km 00:40:20
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:46:35
Run 2.5K 2.50 Km 00:51:51
Total Run 2.50 Km 00:51:51
מעבר
T1 00:02:46
T2 00:01:05
הצג מפה