תוצאה
קטגוריה
56 / 33
59%
מגדר
56 / 33
59%
כללי
79 / 43
55%
Swim 48/79
Bike 43/79
Run 36/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:08:15
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:15:40
Bike 6.5K 6.50 Km 00:23:06
Bike 10.5K 10.50 Km 00:30:10
Bike 14.5K 14.50 Km 00:37:35
Bike 16K 16.00 Km 00:40:14
Total Bike 16.00 Km 00:40:14
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:46:44
Run 2.5K 2.50 Km 00:51:46
Total Run 2.50 Km 00:51:46
מעבר
T1 00:02:33
T2 00:01:02
הצג מפה