תוצאה
קטגוריה
56 / 32
58%
מגדר
56 / 32
58%
כללי
79 / 40
51%
Swim 50/79
Bike 44/79
Run 22/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:08:21
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:15:41
Bike 6.5K 6.50 Km 00:23:05
Bike 10.5K 10.50 Km 00:30:10
Bike 14.5K 14.50 Km 00:37:36
Bike 16K 16.00 Km 00:40:18
Total Bike 16.00 Km 00:40:18
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:46:20
מעבר
T1 00:02:29
T2 00:01:01
הצג מפה