תוצאה
קטגוריה
56 / 31
56%
מגדר
56 / 31
56%
כללי
79 / 38
49%
Swim 42/79
Bike 32/79
Run 41/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:07:40
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:15:08
Bike 6.5K 6.50 Km 00:22:22
Bike 10.5K 10.50 Km 00:29:03
Bike 14.5K 14.50 Km 00:36:11
Bike 16K 16.00 Km 00:38:52
Total Bike 16.00 Km 00:38:52
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:45:18
מעבר
T1 00:02:55
T2 00:01:00
הצג מפה