תוצאה
קטגוריה
56 / 30
54%
מגדר
56 / 30
54%
כללי
79 / 37
47%
Swim 44/79
Bike 31/79
Run 33/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:08:02
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:15:06
Bike 10.5K 10.50 Km 00:29:03
Bike 14.5K 14.50 Km 00:36:06
Bike 16K 16.00 Km 00:38:37
Total Bike 16.00 Km 00:38:37
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:44:50
Run 2.5K 2.50 Km 00:50:05
Total Run 2.50 Km 00:50:05
מעבר
T1 00:02:35
T2 00:00:49
הצג מפה