תוצאה
קטגוריה
56 / 29
52%
מגדר
56 / 29
52%
כללי
79 / 35
45%
Swim 45/79
Bike 30/79
Run 28/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:07:56
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:15:02
Bike 6.5K 6.50 Km 00:22:19
Bike 10.5K 10.50 Km 00:29:00
Bike 14.5K 14.50 Km 00:36:07
Bike 16K 16.00 Km 00:38:34
Total Bike 16.00 Km 00:38:34
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:44:47
Run 2.5K 2.50 Km 00:49:30
Total Run 2.50 Km 00:49:30
מעבר
T1 00:02:42
T2 00:00:53
הצג מפה