תוצאה
קטגוריה
56 / 28
50%
מגדר
56 / 28
50%
כללי
79 / 34
44%
Swim 33/79
Bike 37/79
Run 20/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:07:45
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:14:34
Bike 6.5K 6.50 Km 00:22:12
Bike 10.5K 10.50 Km 00:28:56
Bike 14.5K 14.50 Km 00:36:09
Bike 16K 16.00 Km 00:38:47
Total Bike 16.00 Km 00:38:47
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:44:47
Run 2.5K 2.50 Km 00:49:29
Total Run 2.50 Km 00:49:29
מעבר
T1 00:02:06
T2 00:00:50
הצג מפה