תוצאה
קטגוריה
56 / 27
49%
מגדר
56 / 27
49%
כללי
79 / 33
42%
Swim 36/79
Bike 35/79
Run 24/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:07:53
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:14:26
Bike 6.5K 6.50 Km 00:22:12
Bike 10.5K 10.50 Km 00:28:57
Bike 14.5K 14.50 Km 00:36:07
Bike 16K 16.00 Km 00:38:38
Total Bike 16.00 Km 00:38:38
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:44:42
מעבר
T1
T2 00:00:50
הצג מפה