תוצאה
קטגוריה
23 / 6
27%
מגדר
23 / 6
27%
כללי
79 / 29
37%
Swim 31/79
Bike 29/79
Run 21/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:07:31
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:14:16
Bike 6.5K 6.50 Km 00:21:24
Bike 10.5K 10.50 Km 00:27:58
Bike 14.5K 14.50 Km 00:34:59
Bike 16K 16.00 Km 00:37:30
Total Bike 16.00 Km 00:37:30
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:43:35
מעבר
T1 00:02:19
T2 00:00:51
הצג מפה