תוצאה
קטגוריה
56 / 22
40%
מגדר
56 / 22
40%
כללי
79 / 25
32%
Swim 17/79
Bike 23/79
Run 39/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:07:13
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:13:48
Bike 6.5K 6.50 Km 00:20:48
Bike 10.5K 10.50 Km 00:26:57
Bike 14.5K 14.50 Km 00:33:47
Bike 16K 16.00 Km 00:36:14
Total Bike 16.00 Km 00:36:14
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:42:25
Run 2.5K 2.50 Km 00:47:48
Total Run 2.50 Km 00:47:48
מעבר
T1 00:02:10
T2 00:00:54
הצג מפה