תוצאה
קטגוריה
56 / 21
38%
מגדר
56 / 21
38%
כללי
79 / 24
31%
Swim 24/79
Bike 16/79
Run 34/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:07:18
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:13:53
Bike 6.5K 6.50 Km 00:20:46
Bike 10.5K 10.50 Km 00:26:56
Bike 14.5K 14.50 Km 00:33:46
Bike 16K 16.00 Km 00:36:14
Total Bike 16.00 Km 00:36:14
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:42:41
Run 2.5K 2.50 Km 00:47:43
Total Run 2.50 Km 00:47:43
מעבר
T1 00:02:21
T2 00:00:54
הצג מפה