תוצאה
קטגוריה
23 / 3
14%
מגדר
23 / 3
14%
כללי
79 / 23
30%
Swim 20/79
Bike 12/79
Run 30/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:07:15
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:13:51
Bike 6.5K 6.50 Km 00:20:44
Bike 10.5K 10.50 Km 00:26:53
Bike 16K 16.00 Km 00:36:06
Total Bike 16.00 Km 00:36:06
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:42:12
Run 2.5K 2.50 Km 00:47:08
Total Run 2.50 Km 00:47:08
מעבר
T1 00:02:17
T2 00:00:42
הצג מפה