תוצאה
קטגוריה
56 / 20
36%
מגדר
56 / 20
36%
כללי
79 / 22
28%
Swim 10/79
Bike 26/79
Run 25/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:06:57
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:13:39
Bike 6.5K 6.50 Km 00:20:46
Bike 10.5K 10.50 Km 00:26:57
Bike 14.5K 14.50 Km 00:33:44
Bike 16K 16.00 Km 00:36:13
Total Bike 16.00 Km 00:36:13
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:42:19
Run 2.5K 2.50 Km 00:47:04
Total Run 2.50 Km 00:47:04
מעבר
T1
T2 00:00:54
הצג מפה