תוצאה
קטגוריה
56 / 19
34%
מגדר
56 / 19
34%
כללי
79 / 21
27%
Swim 18/79
Bike 21/79
Run 26/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:07:08
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:13:48
Bike 6.5K 6.50 Km 00:20:48
Bike 10.5K 10.50 Km 00:26:58
Bike 14.5K 14.50 Km 00:33:45
Bike 16K 16.00 Km 00:36:11
Total Bike 16.00 Km 00:36:11
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:42:26
Run 2.5K 2.50 Km 00:47:03
Total Run 2.50 Km 00:47:03
מעבר
T1 00:02:17
T2 00:00:53
הצג מפה