תוצאה
קטגוריה
56 / 18
33%
מגדר
56 / 18
33%
כללי
79 / 20
26%
Swim 27/79
Bike 7/79
Run 23/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:07:29
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:13:55
Bike 6.5K 6.50 Km 00:20:43
Bike 10.5K 10.50 Km 00:26:55
Bike 14.5K 14.50 Km 00:33:45
Bike 16K 16.00 Km 00:36:12
Total Bike 16.00 Km 00:36:12
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:42:18
Run 2.5K 2.50 Km 00:47:00
Total Run 2.50 Km 00:47:00
מעבר
T1 00:02:14
T2 00:00:53
הצג מפה