תוצאה
קטגוריה
23 / 2
9%
מגדר
23 / 2
9%
כללי
79 / 19
25%
Swim 8/79
Bike 27/79
Run 19/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:06:43
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:13:23
Bike 6.5K 6.50 Km 00:20:32
Bike 10.5K 10.50 Km 00:26:48
Bike 14.5K 14.50 Km 00:33:46
Bike 16K 16.00 Km 00:36:16
Total Bike 16.00 Km 00:36:16
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:42:26
Run 2.5K 2.50 Km 00:46:56
Total Run 2.50 Km 00:46:56
מעבר
T1 00:02:17
T2 00:00:56
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 5246 הגר כהן כליף 00:46:29
2 469 ליהי הראל 00:46:56
3 4681 שחר להמן 00:47:08
4 1834 רוני זבליק 00:47:51
5 4508 שני ברגר אלעזרי 00:48:11
6 6255 נוגה גוטליב 00:48:12

רצף זמן