תוצאה
קטגוריה
56 / 17
31%
מגדר
56 / 17
31%
כללי
79 / 18
23%
Swim 14/79
Bike 8/79
Run 29/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:07:06
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:13:38
Bike 6.5K 6.50 Km 00:20:30
Bike 10.5K 10.50 Km 00:26:45
Bike 14.5K 14.50 Km 00:33:14
Bike 16K 16.00 Km 00:35:49
Total Bike 16.00 Km 00:35:49
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:42:07
Run 2.5K 2.50 Km 00:46:50
Total Run 2.50 Km 00:46:50
מעבר
T1 00:02:13
T2 00:00:50
הצג מפה