תוצאה
קטגוריה
56 / 16
29%
מגדר
56 / 16
29%
כללי
79 / 17
22%
Swim 7/79
Bike 25/79
Run 15/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:06:57
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:13:23
Bike 6.5K 6.50 Km 00:20:42
Bike 10.5K 10.50 Km 00:26:53
Bike 14.5K 14.50 Km 00:33:42
Bike 16K 16.00 Km 00:36:07
Total Bike 16.00 Km 00:36:07
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:42:04
Run 2.5K 2.50 Km 00:46:39
Total Run 2.50 Km 00:46:39
מעבר
T1 00:02:02
T2 00:01:06
הצג מפה