תוצאה
קטגוריה
56 / 15
27%
מגדר
56 / 15
27%
כללי
79 / 15
19%
Swim 13/79
Bike 14/79
Run 17/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:07:04
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:13:36
Bike 6.5K 6.50 Km 00:20:27
Bike 10.5K 10.50 Km 00:26:47
Bike 14.5K 14.50 Km 00:33:14
Bike 16K 16.00 Km 00:35:51
Total Bike 16.00 Km 00:35:51
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:41:47
מעבר
T1 00:02:13
T2 00:00:50
הצג מפה