תוצאה
קטגוריה
56 / 14
25%
מגדר
56 / 14
25%
כללי
79 / 14
18%
Swim 30/79
Bike 4/79
Run 8/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:07:34
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:13:54
Bike 6.5K 6.50 Km 00:20:42
Bike 10.5K 10.50 Km 00:26:53
Bike 14.5K 14.50 Km 00:33:42
Bike 16K 16.00 Km 00:36:09
Total Bike 16.00 Km 00:36:09
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:41:50
Run 2.5K 2.50 Km 00:46:10
Total Run 2.50 Km 00:46:10
מעבר
T1 00:02:13
T2 00:00:51
הצג מפה