תוצאה
קטגוריה
56 / 13
24%
מגדר
56 / 13
24%
כללי
79 / 13
17%
Swim 22/79
Bike 15/79
Run 7/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:07:21
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:13:50
Bike 6.5K 6.50 Km 00:20:45
Bike 10.5K 10.50 Km 00:26:56
Bike 14.5K 14.50 Km 00:33:45
Bike 16K 16.00 Km 00:36:10
Total Bike 16.00 Km 00:36:10
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:41:43
Run 2.5K 2.50 Km 00:46:06
Total Run 2.50 Km 00:46:06
מעבר
T1 00:02:14
T2 00:00:47
הצג מפה
דירוג