תוצאה
קטגוריה
56 / 12
22%
מגדר
56 / 12
22%
כללי
79 / 12
16%
Swim 9/79
Bike 22/79
Run 10/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:06:57
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:13:22
Bike 6.5K 6.50 Km 00:20:16
Bike 10.5K 10.50 Km 00:26:42
Bike 14.5K 14.50 Km 00:33:20
Bike 16K 16.00 Km 00:35:52
Total Bike 16.00 Km 00:35:52
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:41:37
Run 2.5K 2.50 Km 00:45:56
Total Run 2.50 Km 00:45:56
מעבר
T1
T2 00:00:44
הצג מפה