תוצאה
קטגוריה
56 / 11
20%
מגדר
56 / 11
20%
כללי
79 / 11
14%
Swim 66/79
Bike 0/79
Run 5/79
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:13:39
Bike 6.5K 6.50 Km 00:20:47
Bike 10.5K 10.50 Km 00:26:55
Bike 14.5K 14.50 Km 00:33:46
Bike 16K 16.00 Km 00:36:10
Total Bike 16.00 Km 00:36:10
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:41:50
Run 2.5K 2.50 Km 00:45:56
Total Run 2.50 Km 00:45:56
מעבר
T1
T2 00:00:51
הצג מפה