תוצאה
קטגוריה
56 / 10
18%
מגדר
56 / 10
18%
כללי
79 / 10
13%
Swim 11/79
Bike 19/79
Run 11/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:06:58
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:13:32
Bike 6.5K 6.50 Km 00:20:30
Bike 10.5K 10.50 Km 00:26:45
Bike 14.5K 14.50 Km 00:33:13
Bike 16K 16.00 Km 00:35:50
Total Bike 16.00 Km 00:35:50
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:41:30
Run 2.5K 2.50 Km 00:45:55
Total Run 2.50 Km 00:45:55
מעבר
T1 00:02:10
T2 00:00:51
הצג מפה