תוצאה
קטגוריה
56 / 9
17%
מגדר
56 / 9
17%
כללי
79 / 9
12%
Swim 25/79
Bike 1/79
Run 18/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:07:28
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:13:37
Bike 6.5K 6.50 Km 00:20:15
Bike 10.5K 10.50 Km 00:26:42
Bike 14.5K 14.50 Km 00:33:01
Total Bike 14.50 Km 00:33:01
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:41:12
Run 2.5K 2.50 Km 00:45:55
Total Run 2.50 Km 00:45:55
מעבר
T1 00:02:12
T2
הצג מפה