תוצאה
קטגוריה
56 / 8
15%
מגדר
56 / 8
15%
כללי
79 / 8
11%
Swim 5/79
Bike 24/79
Run 9/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:06:36
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:13:23
Bike 6.5K 6.50 Km 00:20:18
Bike 10.5K 10.50 Km 00:26:43
Bike 14.5K 14.50 Km 00:33:15
Bike 16K 16.00 Km 00:35:49
Total Bike 16.00 Km 00:35:49
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:41:26
Run 2.5K 2.50 Km 00:45:53
Total Run 2.50 Km 00:45:53
מעבר
T1 00:02:14
T2 00:00:53
הצג מפה