תוצאה
קטגוריה
56 / 7
13%
מגדר
56 / 7
13%
כללי
79 / 7
9%
Swim 4/79
Bike 9/79
Run 14/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:06:36
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:12:53
Bike 6.5K 6.50 Km 00:19:49
Bike 10.5K 10.50 Km 00:26:07
Bike 14.5K 14.50 Km 00:32:43
Bike 16K 16.00 Km 00:35:16
Total Bike 16.00 Km 00:35:16
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:41:12
Run 2.5K 2.50 Km 00:45:46
Total Run 2.50 Km 00:45:46
מעבר
T1 00:02:09
T2 00:00:48
הצג מפה