תוצאה
קטגוריה
56 / 6
11%
מגדר
56 / 6
11%
כללי
79 / 6
8%
Swim 3/79
Bike 11/79
Run 12/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:06:41
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:12:55
Bike 6.5K 6.50 Km 00:19:50
Bike 10.5K 10.50 Km 00:26:05
Bike 14.5K 14.50 Km 00:32:44
Bike 16K 16.00 Km 00:35:16
Total Bike 16.00 Km 00:35:16
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:40:48
Run 2.5K 2.50 Km 00:45:40
Total Run 2.50 Km 00:45:40
מעבר
T1 00:02:03
T2 00:00:45
הצג מפה