תוצאה
קטגוריה
56 / 5
9%
מגדר
56 / 5
9%
כללי
79 / 5
7%
Swim 12/79
Bike 20/79
Run 3/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:07:01
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:13:32
Bike 6.5K 6.50 Km 00:20:31
Bike 10.5K 10.50 Km 00:26:48
Bike 14.5K 14.50 Km 00:33:16
Bike 16K 16.00 Km 00:35:51
Total Bike 16.00 Km 00:35:51
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:41:14
Run 2.5K 2.50 Km 00:45:29
Total Run 2.50 Km 00:45:29
מעבר
T1 00:02:07
T2 00:00:49
הצג מפה