תוצאה
קטגוריה
56 / 4
8%
מגדר
56 / 4
8%
כללי
79 / 4
6%
Swim 2/79
Bike 13/79
Run 6/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:06:38
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:12:55
Bike 6.5K 6.50 Km 00:19:50
Bike 10.5K 10.50 Km 00:26:06
Bike 14.5K 14.50 Km 00:32:45
Bike 16K 16.00 Km 00:35:17
Total Bike 16.00 Km 00:35:17
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 00:45:06
מעבר
T1 00:02:05
T2 00:00:50
הצג מפה