תוצאה
קטגוריה
56 / 3
6%
מגדר
56 / 3
6%
כללי
79 / 3
4%
Swim 23/79
Bike 2/79
Run 4/79
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:07:28
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:13:37
Bike 6.5K 6.50 Km 00:20:18
Bike 10.5K 10.50 Km 00:26:42
Bike 14.5K 14.50 Km 00:33:02
Bike 16K 16.00 Km 00:35:21
Total Bike 16.00 Km 00:35:21
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 00:40:48
מעבר
T1 00:02:09
T2 00:00:47
הצג מפה