תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
1 / 1
100%
כללי
1 / 1
100%
Swim 1/1
Bike 1/1
Run 1/1
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:17:49
Swim 1.5K 1500 m 00:35:41
Total Swim 1500 m 00:35:41
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:48:54
Bike 6.5K 6.50 Km 00:59:01
Bike 10.5K 10.50 Km 01:08:11
Bike 14.5K 14.50 Km 01:18:21
Bike 18.5K 18.50 Km 01:27:10
Bike 22.5K 22.50 Km 01:38:01
Bike 26.5K 26.50 Km 01:46:31
Bike 30.5K 30.50 Km 01:57:27
Bike 34.5K 34.50 Km 02:05:54
Bike 38.5K 38.50 Km 02:17:24
Bike 40K 40.00 Km 02:20:33
Total Bike 40.00 Km 02:20:33
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 02:27:23
Run 3.75K 3.75 Km 02:37:55
Run 6.25K 6.25 Km 02:48:57
Run 10K 10.00 Km 03:05:25
Total Run 10.00 Km 03:05:25
מעבר
T1 00:06:06
T2 00:01:32
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 6101 רייר מור 03:05:25

רצף זמן