תוצאה
קטגוריה
12 / 7
59%
מגדר
24 / 16
67%
כללי
97 / 76
79%
Swim 67/97
Bike 79/97
Run 76/97
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:18:12
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:28:19
Bike 6.5K 6.50 Km 00:37:12
Bike 10.5K 10.50 Km 00:45:06
Bike 14.5K 14.50 Km 00:54:17
Bike 18.5K 18.50 Km 01:02:10
Bike 22.5K 22.50 Km 01:11:54
Bike 24K 24.00 Km 01:14:57
Total Bike 24.00 Km 01:14:57
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:24:43
Run 3.75K 3.75 Km 01:38:53
Run 5K 5.00 Km 01:45:51
Total Run 5.00 Km 01:45:51
מעבר
T1 00:04:22
T2 00:02:37
הצג מפה
דירוג