תוצאה
קטגוריה
13 / 10
77%
מגדר
73 / 55
76%
כללי
97 / 68
71%
Swim 76/97
Bike 57/97
Run 65/97
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:18:44
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:29:53
Bike 6.5K 6.50 Km 00:37:58
Bike 10.5K 10.50 Km 00:45:31
Bike 14.5K 14.50 Km 00:54:15
Bike 18.5K 18.50 Km 01:01:35
Bike 22.5K 22.50 Km 01:10:28
Bike 24K 24.00 Km 01:13:10
Total Bike 24.00 Km 01:13:10
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:23:17
Run 3.75K 3.75 Km 01:35:55
Run 5K 5.00 Km 01:42:07
Total Run 5.00 Km 01:42:07
מעבר
T1 00:05:51
T2 00:03:25
הצג מפה