תוצאה
קטגוריה
3 / 2
67%
מגדר
24 / 12
50%
כללי
97 / 62
64%
Swim 71/97
Bike 47/97
Run 71/97
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:20:13
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:29:15
Bike 6.5K 6.50 Km 00:37:11
Bike 10.5K 10.50 Km 00:44:23
Bike 14.5K 14.50 Km 00:52:30
Bike 18.5K 18.50 Km 00:59:26
Bike 22.5K 22.50 Km 01:07:48
Bike 24K 24.00 Km 01:10:38
Total Bike 24.00 Km 01:10:38
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:19:43
Run 3.75K 3.75 Km 01:33:53
Run 5K 5.00 Km 01:40:26
Total Run 5.00 Km 01:40:26
מעבר
T1 00:04:07
T2 00:01:52
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 5325 רחל ויצמן 01:36:05
2 2990 יעל גולדשמידט 01:40:26
3 4792 נוע רגוניס 02:20:18

רצף זמן