תוצאה
קטגוריה
20 / 19
95%
מגדר
73 / 50
69%
כללי
97 / 60
62%
Swim 54/97
Bike 78/97
Run 42/97
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:16:28
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:26:10
Bike 6.5K 6.50 Km 00:34:37
Bike 10.5K 10.50 Km 00:42:28
Bike 14.5K 14.50 Km 00:51:34
Bike 18.5K 18.50 Km 00:59:58
Bike 22.5K 22.50 Km 01:10:07
Bike 24K 24.00 Km 01:13:08
Total Bike 24.00 Km 01:13:08
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:20:36
Run 3.75K 3.75 Km 01:32:51
Run 5K 5.00 Km 01:39:06
Total Run 5.00 Km 01:39:06
מעבר
T1 00:04:44
T2 00:01:22
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
15 2231 שרון בנימין 01:33:07
16 3153 תומר כהן 01:37:14
17 6277 ניב גולדנר 01:38:05
18 6329 אופיר ליבנה 01:38:08
19 2548 מיכאל קוריטני 01:39:06
20 2230 נתנאל ביטון 01:48:03

רצף זמן