תוצאה
קטגוריה
20 / 17
85%
מגדר
73 / 47
65%
כללי
97 / 57
59%
Swim 79/97
Bike 41/97
Run 61/97
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:19:53
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:30:13
Bike 6.5K 6.50 Km 00:38:08
Bike 10.5K 10.50 Km 00:44:49
Bike 14.5K 14.50 Km 00:52:28
Bike 18.5K 18.50 Km 00:59:04
Bike 22.5K 22.50 Km 01:07:08
Bike 24K 24.00 Km 01:09:48
Total Bike 24.00 Km 01:09:48
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:19:04
Run 3.75K 3.75 Km 01:31:46
Run 5K 5.00 Km 01:38:05
Total Run 5.00 Km 01:38:05
מעבר
T1 00:04:57
T2 00:02:36
הצג מפה
דירוג

רצף זמן