תוצאה
קטגוריה
20 / 16
80%
מגדר
73 / 43
59%
כללי
97 / 53
55%
Swim 60/97
Bike 76/97
Run 27/97
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:17:01
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:27:03
Bike 6.5K 6.50 Km 00:36:06
Bike 10.5K 10.50 Km 00:44:01
Bike 14.5K 14.50 Km 00:53:01
Bike 18.5K 18.50 Km 01:00:50
Bike 22.5K 22.50 Km 01:09:57
Bike 24K 24.00 Km 01:12:55
Total Bike 24.00 Km 01:12:55
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:21:03
Run 3.75K 3.75 Km 01:31:58
Run 5K 5.00 Km 01:37:14
Total Run 5.00 Km 01:37:14
מעבר
T1 00:04:36
T2 00:02:36
הצג מפה