תוצאה
קטגוריה
13 / 6
47%
מגדר
73 / 41
57%
כללי
97 / 49
51%
Swim 58/97
Bike 53/97
Run 28/97
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:17:08
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:26:47
Bike 6.5K 6.50 Km 00:35:04
Bike 10.5K 10.50 Km 00:42:27
Bike 14.5K 14.50 Km 00:50:50
Bike 22.5K 22.50 Km 01:06:46
Bike 24K 24.00 Km 01:09:25
Total Bike 24.00 Km 01:09:25
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:17:22
Run 3.75K 3.75 Km 01:28:29
Run 5K 5.00 Km 01:33:46
Total Run 5.00 Km 01:33:46
מעבר
T1 00:04:24
T2 00:01:43
הצג מפה