תוצאה
קטגוריה
20 / 14
70%
מגדר
73 / 38
53%
כללי
97 / 45
47%
Swim 22/97
Bike 58/97
Run 40/97
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:13:59
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:23:24
Bike 6.5K 6.50 Km 00:31:59
Bike 10.5K 10.50 Km 00:39:26
Bike 14.5K 14.50 Km 00:47:53
Bike 18.5K 18.50 Km 00:55:17
Bike 22.5K 22.50 Km 01:04:13
Bike 24K 24.00 Km 01:07:07
Total Bike 24.00 Km 01:07:07
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:15:17
Run 3.75K 3.75 Km 01:27:08
Run 5K 5.00 Km 01:32:57
Total Run 5.00 Km 01:32:57
מעבר
T1 00:04:17
T2 00:01:52
הצג מפה
דירוג

רצף זמן