תוצאה
קטגוריה
12 / 5
42%
מגדר
24 / 7
30%
כללי
97 / 44
46%
Swim 35/97
Bike 44/97
Run 55/97
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:15:51
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:25:01
Bike 6.5K 6.50 Km 00:32:47
Bike 10.5K 10.50 Km 00:39:55
Bike 14.5K 14.50 Km 00:47:29
Bike 18.5K 18.50 Km 00:54:33
Bike 22.5K 22.50 Km 01:02:46
Bike 24K 24.00 Km 01:05:28
Total Bike 24.00 Km 01:05:28
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:13:58
Run 3.75K 3.75 Km 01:26:34
Run 5K 5.00 Km 01:32:36
Total Run 5.00 Km 01:32:36
מעבר
T1 00:04:03
T2 00:01:45
הצג מפה
דירוג