תוצאה
קטגוריה
20 / 13
65%
מגדר
73 / 37
51%
כללי
97 / 43
45%
Swim 51/97
Bike 11/97
Run 72/97
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:15:46
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:25:35
Bike 10.5K 10.50 Km 00:38:56
Bike 14.5K 14.50 Km 00:46:07
Bike 18.5K 18.50 Km 00:52:37
Bike 22.5K 22.50 Km 01:00:02
Bike 24K 24.00 Km 01:02:28
Total Bike 24.00 Km 01:02:28
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:10:19
Run 3.75K 3.75 Km 01:22:04
Run 5K 5.00 Km 01:32:32
Total Run 5.00 Km 01:32:32
מעבר
T1 00:05:15
T2 00:01:18
הצג מפה
דירוג

רצף זמן