תוצאה
קטגוריה
20 / 11
56%
מגדר
73 / 33
46%
כללי
97 / 39
41%
Swim 41/97
Bike 42/97
Run 48/97
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:15:23
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:25:15
Bike 6.5K 6.50 Km 00:32:57
Bike 10.5K 10.50 Km 00:39:55
Bike 14.5K 14.50 Km 00:47:26
Bike 18.5K 18.50 Km 00:54:26
Bike 22.5K 22.50 Km 01:02:44
Bike 24K 24.00 Km 01:05:29
Total Bike 24.00 Km 01:05:29
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:13:51
Run 3.75K 3.75 Km 01:26:11
Run 5K 5.00 Km 01:32:17
Total Run 5.00 Km 01:32:17
מעבר
T1 00:04:44
T2 00:02:00
הצג מפה
דירוג