תוצאה
קטגוריה
20 / 10
50%
מגדר
73 / 26
36%
כללי
97 / 32
33%
Swim 37/97
Bike 36/97
Run 36/97
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:16:27
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:24:58
Bike 6.5K 6.50 Km 00:32:36
Bike 10.5K 10.50 Km 00:39:27
Bike 14.5K 14.50 Km 00:47:05
Bike 18.5K 18.50 Km 00:53:46
Bike 22.5K 22.50 Km 01:01:36
Bike 24K 24.00 Km 01:04:17
Total Bike 24.00 Km 01:04:17
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:11:23
Run 3.75K 3.75 Km 01:23:21
Run 5K 5.00 Km 01:29:38
Total Run 5.00 Km 01:29:38
מעבר
T1 00:03:30
T2 00:01:10
הצג מפה