תוצאה
קטגוריה
12 / 4
34%
מגדר
24 / 6
25%
כללי
97 / 31
32%
Swim 28/97
Bike 46/97
Run 31/97
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:15:03
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:23:52
Bike 6.5K 6.50 Km 00:32:08
Bike 10.5K 10.50 Km 00:38:59
Bike 14.5K 14.50 Km 00:46:32
Bike 18.5K 18.50 Km 00:53:29
Bike 22.5K 22.50 Km 01:01:54
Bike 24K 24.00 Km 01:04:38
Total Bike 24.00 Km 01:04:38
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:12:41
Run 3.75K 3.75 Km 01:23:50
Run 5K 5.00 Km 01:29:25
Total Run 5.00 Km 01:29:25
מעבר
T1 00:03:49
T2 00:01:47
הצג מפה
דירוג

רצף זמן