תוצאה
קטגוריה
4 / 3
75%
מגדר
73 / 21
29%
כללי
97 / 25
26%
Swim 36/97
Bike 34/97
Run 20/97
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:16:39
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:24:59
Bike 6.5K 6.50 Km 00:32:35
Bike 10.5K 10.50 Km 00:39:24
Bike 14.5K 14.50 Km 00:47:05
Bike 18.5K 18.50 Km 00:53:45
Bike 22.5K 22.50 Km 01:01:38
Bike 24K 24.00 Km 01:04:08
Total Bike 24.00 Km 01:04:08
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:11:00
Run 3.75K 3.75 Km 01:22:12
Run 5K 5.00 Km 01:27:32
Total Run 5.00 Km 01:27:32
מעבר
T1 00:03:16
T2 00:01:05
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 2240 ניתאי שטיין 01:14:37
2 2334 גאות חשן 01:21:57
3 3223 יונתן עמית-כהן 01:27:32
4 2350 נתנאל שמשון 01:35:46

רצף זמן