תוצאה
קטגוריה
12 / 3
25%
מגדר
24 / 4
17%
כללי
97 / 24
25%
Swim 29/97
Bike 14/97
Run 44/97
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:15:19
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:23:41
Bike 6.5K 6.50 Km 00:31:10
Bike 10.5K 10.50 Km 00:37:35
Bike 14.5K 14.50 Km 00:44:41
Bike 18.5K 18.50 Km 00:51:02
Bike 22.5K 22.50 Km 00:58:18
Bike 24K 24.00 Km 01:00:44
Total Bike 24.00 Km 01:00:44
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:08:51
Run 3.75K 3.75 Km 01:21:13
Run 5K 5.00 Km 01:27:06
Total Run 5.00 Km 01:27:06
מעבר
T1 00:03:45
T2 00:01:17
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 5565 חגית סינדליס 01:19:10
2 4946 טלי טלבי 01:24:21
3 4927 הילה אופשטיין. 01:27:06
4 4110 אור דורון 01:29:25
5 165 רבקה זאור 01:32:36
6 2416 אינה גינזבורג 01:41:35
7 2392 תמי לנצקרון 01:45:51

רצף זמן