תוצאה
קטגוריה
20 / 9
45%
מגדר
73 / 20
28%
כללי
97 / 23
24%
Swim 27/97
Bike 12/97
Run 39/97
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:15:45
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:23:12
Bike 6.5K 6.50 Km 00:30:14
Bike 10.5K 10.50 Km 00:36:46
Bike 14.5K 14.50 Km 00:43:57
Bike 18.5K 18.50 Km 00:50:17
Bike 22.5K 22.50 Km 00:57:33
Bike 24K 24.00 Km 01:00:17
Total Bike 24.00 Km 01:00:17
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:08:09
Run 3.75K 3.75 Km 01:20:27
Run 5K 5.00 Km 01:26:04
Total Run 5.00 Km 01:26:04
מעבר
T1 00:03:03
T2 00:01:20
הצג מפה