תוצאה
קטגוריה
12 / 2
17%
מגדר
24 / 3
13%
כללי
97 / 22
23%
Swim 24/97
Bike 24/97
Run 21/97
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:15:47
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 2.5K 2.50 Km 00:23:20
Bike 6.5K 6.50 Km 00:30:51
Bike 10.5K 10.50 Km 00:37:36
Bike 14.5K 14.50 Km 00:44:42
Bike 18.5K 18.50 Km 00:51:02
Bike 22.5K 22.50 Km 00:58:21
Bike 24K 24.00 Km 01:00:53
Total Bike 24.00 Km 01:00:53
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.25K 1.25 Km 01:07:46
Run 3.75K 3.75 Km 01:18:56
Run 5K 5.00 Km 01:24:21
Total Run 5.00 Km 01:24:21
מעבר
T1 00:02:39
T2 00:01:05
הצג מפה
דירוג
מיקום מספר שם זמן
1 5565 חגית סינדליס 01:19:10
2 4946 טלי טלבי 01:24:21
3 4927 הילה אופשטיין. 01:27:06
4 4110 אור דורון 01:29:25
5 165 רבקה זאור 01:32:36
6 2416 אינה גינזבורג 01:41:35

רצף זמן